Technika Spartanina

“Technika Spartanina” to kolejny projekt naszej akademii, dedykowany dla każdego zawodnika, mający na celu podniesienie techniki piłkarskiej. Ćwiczenia “czucia piłki” coerver stosowane są w topowych akademiach piłkarskich w Europie, od teraz także u nas!!! Celem naszego projektu są zadania domowe, z których zawodnik będzie rozliczany najpierw u rodzica, a następnie u trenera prowadzącego.
Zasady projektu “Technika Spartanina”:
  • pobierz kartę zadań domowych >>>TECHNIKA SPARTANINA<<<,
  • zadania są zaliczane wg kolejności numerycznej wg załączonych filmików (prosimy o obejrzenie filmików do końca aby zobaczyć całe ćwiczenie),
  • zadanie zawodnik zalicza najpierw u rodzica (podpis rodzica na karcie w przypadku zaliczenia), a po jego akceptacji u trenera (podpis trenera na karcie w przypadku zaliczenia),
  • warunkiem zaliczenia jest idealne wykonanie zadania lewą i prawą nogą,
  • w jednym tygodniu zawodnik może zaliczyć max. 2 zadania,
  • ostateczny sprawdzian będzie polegał na wybraniu przez trenera 5 losowych ćwiczeń z karty, które zawodnik musi pozytywnie zaliczyć (aby przystąpić do ostatecznego sprawdzianu zawodnik musi zaliczyć wszystkie ćwiczenia z karty).
Zadania należy zaliczyć do końca 2020 roku.
Dla dwóch pierwszych osób z drużyny przewidziana jest nagroda o której poinformujemy niebawem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32