ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Na podstawie par. 23 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbędzie się 19 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 (drugi termin – 18.15) w biurze klubu al. Mickiewicza 18 w Złotowie Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza. 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowa. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Sprawozdanie Zarządu MLKS „Sparta” Złotów z działalności w roku 2022r. 7. Sprawozdanie finansowe klubu za rok 2022r. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu z działalności w roku 2022r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2022 rok oraz przeznaczenia nadwyżki/pokrycia straty. 12. Przyjęcie uchwał i wniosków. 13. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *