Stary, nowy zarząd

Dzisiaj w Spichlerzu Złotowskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MLKS Hydropex Sparta Złotów, gdzie w wyniku wyborów wybrano stary-nowy zarząd klubu z Grzegorzem Kasakiem na czele (Mariusz Ziatyk, Krzystzof Tetzlaff, Marcin Pietkiewicz, Tomasz Komorowski). Oficjalny podział ról w zarządzie i w komisji rewizyjnej nastąpi na pierwszym posiedzeniu władz klubu. G. Kasak w swoim wystąpieniu ocenił sytuację klubu jako bardzo dobrą, tak pod względem sportowym, jak i finansowym. Prezes złożył podziękowania społeczności klubowej, wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działalność MLKS Sparta Hydropex Złotów. Szczególne podziękowania popłynęły w stronę Urzędu Miejskiego i firmy Hydropex, podziękowania należą się także wszystkim sponsorom. Jak wynikało ze sprawozdania komisji rewizyjnej, po którym zarząd otrzymał absolutorium, w roku 2021 Sparta obracała finansami  blisko 700 tys. zł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *