Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Złotów, dnia 20.08.2021 r.

Na podstawie par. 26 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Sparta w Złotowie, Zarząd MLKS Sparta Złotów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 17:00 (drugi termin –17:15), w sali klubu MLKS Sparta Złotów

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu MLKS Sparta Złotów z działalności za minioną kadencję.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu z działalności za minioną kadencję oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2020 rok.
  9. Wybór Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływającą kadencją.
  10. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Zarząd klubu MLKS „Sparta” Złotów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *