Dzisiaj w siedzibie firmy Hydropex w Złotowie miała miejsce miła uroczystość.

Członkowie zarządu MLKS Sparta Złotów, prezes Grzegorz Kasak i dyrektor Akademii Piłkarskiej Sparty, Tomasz Komorowski, złożyli na ręce prezesa Hydropexu Mateusza Raczyńskiego podziękowania za wspieranie działań klubu. Firma, którą swego czasu założył nieodżałowany sympatyk sportu, Hieronim Gładysz, zakupi 220 strojów dla wszystkich członków sekcji piłkarskiej Sparty!

Przedstawiciele klubu rozmawiali z prezesem firmy o planach na przyszłość, zaproponowano, by Hydropex stał się sponsorem tytularnym MLKS Sparta Złotów.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa działa od 18 lipca 2017 roku i jest następcą prawnym Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz działającego od 1 kwietnia 1989. Od samego początku swej działalności przystąpił do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje w swojej branży, dla ówczesnych inwestorów.

O rozmiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

Przez cały okres aktywności firmy na rynku, podstawowym profilem działalności są roboty instalacyjno-inżynieryjne, polegające na wykonawstwie:

  • Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne i c.o.
  • Oczyszczalnie i przepompownie ścieków
  • Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody
  • Odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami
  • Przewierty pod drogami i torami kolejowymi
  • Roboty drogowe

http://hydropex.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *